Www.somaliunit.com :: view topic – de nomade en de atheist?

Een nomade uit de woestijn werd over het bestaan van Allah ondervraagd. Hij zei de uitwerpselen van een kameel wijzen op het bestaan van een Kameel voetstappen in het zand vertellen van de reiziger de hemel met zijn Sterren, de aarde met zijn valleien, en de zee met haar geloven wijzen die Niet naar een maker , een Almachtige Alwetende, Wijs en Zorgzaam?

De Atheist

Er vond een gesprek plaats tussen de leidende geleerde ja far as Saadiq en Een openlijke Atheist Ja far vroeg die persoon:

Heb je ooit op zee gereisd?

Ja

Heb je haar rampspoed mee gemaakt?

Jazeker! op een dag toen we op zee waren, stak er een geweldige storm Op en vernielde het schip een aantal zeelieden verdween ik kon me aan Een vlot van het schip klampen, maar dat werd onder mij weggeslagen ik Werd in de stormachtige zee geworpen, maar uiteindelijk werd ik op de Kust gesmeten.

Toen de storm lostbarste merkte ja far op vertrouwde je eerst op het Schip en de zeelieden voor je veiligheid en daarna op het vlot dat je een Tijdje heb gered heeft maar toen dit allemaal verdwenen was beschouwde Je jezelf toen als dood of had je nog hoop op een veilig afloop?

Hij zei :

Ik had nog hoop voor een veilige afloop

Op wie zij de islamtisch geleerde? op wie had je hoop dan voor een Veilige afloop gesteld?

De man bleef stil en de Islamitisch geleerde zei

De Schepper is degene waarop je toen je hoop had gesteld en hij is Degene die je van de verdrinks dood heeft gered

Na dit gesprek was de Atheist geen langer meer een Atheist

Allahu akbar

JIhad soldier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *